آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

چارت سازمانی


رديف

نام و نام خانوادگي

بخش / بخش های مرتبط

1

حسن جنیدی

مدیر آزمایشگاه- مسئول خرید

2

مهدی کتبی

مدیریت صبح مسئول امور پشتیبانی

3

محسن گرجی

مدیر فنی -سوپروایزر مسئول ایمنی- آموزش-کنترل مستندات-QC -ممیزان

4

خانم زینب خیاط

مسئول بخش بیوشیمی- پرسنل فنی بخش بیوشیمی-پرسنل فنی عصر

5

خانم  مهسا مرادلو

مسئول بخش میکروبشناسی -انگل شناسی -تجزیه ادرار-پرسنل فنی بخش میکروب

6

خانم زهرا رشید خان

مسئول بخش هماتولوژی - پرسنل فنی بخش هماتولوژی

7

آقای حیدری

مسئول بخش هورمون دستی

8

خانم سپیده حدادی

مسئول بخش هورمون دستگاهی- پرسنل فنی شیفت عصر

9

خانم مینا سالاری

مسئول بخش نمونه گیری- پرسنل نمونه گیری

10

خانم سودابه توکلی

پرسنل نمونه گیری و پذیرش و جوابدهی

11

خانم عسل بخشی

مسئول جداسازی و آماده سازی نمونه ها

12

خانم مهسا حسن زاده

پرسنل نمونه گیری مسئول انبار

13

خانم محبوبه طلایی

مسئول پیگیری ناقصی ها و پذیرش شیفت عصر

14

خانم مینا معین فر

نمونه گیری- پذیرش شیفت عصر

15

خانم زهره عرب امینی

مسئول پذیرش شیفت صبح و نمونه گیری اورژانس

16

خانم آزاده ترکاشوند

پرسنل پذیرش و نمونه گیری

17

خانم مهسا دلگشا

مسئول صندوق و جوابدهی و پاتولوژی

18

خانم زهرا عبدی

مسئول صندوق و جوابدهی و پاپ اسمیر

19

آقای فهیم فرهناک

مسئول خدمات- پرسنل خدمات

20

اقای سجاد مهدی وند

مسئول پیک- خدمات نظافت و شستشو

21

آقای رامین دلیر

خدمات نظافت و شستشو

 

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by