آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

خط مشی آزمایشگاه


خط مشی آزمایشگاه 
ازمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش جهت توسعه سیستم های مدیریت کیفیت و جلب رضایت مراجعین محترم، الزامات استاندارد ISO 15189 (استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاه های پزشکی) را بعنوان الگوی سیستم مدیریت کیفیت تعیین و ضمن رعایت کامل منشور اصول اخلاقی نسبت به اصول زیر متعهد می باشد : 
کلیه کارکنان فنی، خود را با مستند سازی کیفیت آشنا ساخته و خط مشی ها و روش های اجرایی را همواره اجرا می نمایند.
كليه كاركنان آزمایشگاه در جهت افزايش مهارت و تواناييهاي خود ملزم به شرکت در کلاسهای آموزشی مرتبط بوده وخود را موظف به اجرای آنچه می آموزند، می دانند.
حس مشاركت در كاركنان به منظور دستيابي به اهداف عالیه كمي و كيفي آزمایشگاه از طریق ایجاد جلسات هم اندیشی و بسترسازی برای دریافت نظرات ایشان، تقویت می گردد.
مدیریت آزمایشگاه، خود را ملزم به ايجاد محيطي ايمن براي تمامي مراجعین و كاركنان به عنوان مهمترين سرمايه معنوي آزمایشگاه می داند.
کلیه مجموعه مدیریتی و کارکنان آزمایشگاه، انجام آزمایشها را مطابق با جدیدترین متد و اصول علمی و نیز براساس مدارک سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه، از وظایف اولیه و اصلی خود تلقی نموده و تخطی از آنها را از مصادیق تضییع حق الناس محسوب می دارند.
فرهنگ بهبود مستمر در کل آزمایشگاه جهت بهبود اثربخشی فرآیندهای سیستم کیفیت و توانایی آزمایشگاه توسط مدیریت نهادینه و به کل بخشها تسری داده می شود.
درجهت استقرار سيستم مدیریت كيفيت مبتني بر استاندارد ISO15189 در جهت بهبود مداوم در تمامي فعاليتهاي جاري در آزمایشگاه، تلاش مستمر در تمام رده ها انجام می شود.
بر اساس موارد فوق، اهداف کیفیت تدوین و در دوره های زمانی مشخص نسبت به اندازه گیری، تحلیل و بازنگری آنها با کمک مسؤول آزمایشگاه اقدام می گردد .
امانت داری و راز داری، حفظ اصول اخلاقی و شرعی، صیانت از سرمایه های مادی و معنوی آزمایشگاه، عدالت محوری در تمامی رده های کاری و خوش خلقی با مراجعین و همکاران، از مهمترین مؤلفه ها و الزاماتی است که هر یک از افراد از مسؤول فنی تا خدمات آزمایشگاه، خود را موظف به رعایت آنها می دانند.
در هم آميختن علم و عمل و هنر و نيز آراستن آن به زيور اخلاق  جهت تحقق عيني دانش مديريت نوين در عرصه آزمايشگاه 
 
سوپروایزر و مدیر تضمین کیفیت مسئولیت نظارت بر حسن اجرای فعالیتها را بر عهده داشته که از طریق گزارش های مناسب، مدیریت آزمایشگاه را از چگونگی دستیابی به نتایج مطلع می سازند . 
مديريت آزمایشگاه خود را متعهد به اجراي اصول فوق در كليه فعاليتهاي آزمايشگاه مي داند و از تمامي كاركنان مي خواهد كه با رعايت دقيق موارد ياد شده، از بروز هر موردي كه آزمایشگاه را از اهداف خويش دور مي سازد، پيشگيري به عمل آورده و با ارائه پيشنهادهاي مناسب براي بهينه سازي فرآيند، یاریگر بخش مديريت آزمایشگاه باشند.
 

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by