آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

بارداران


آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش تمامی آزمایشات مربوط به دوران بارداری را پذیرا می باشد و بارداران عزیز در مدت زمان حضور خود در آزمایشگاه می توانند از کتابهای مربوط به بارداری که توسط آزمایشگاه تهیه شده است مطالعه نمایند.

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by