آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

افراد دیابتی


بیماران مبتلا به دیابت و پیش دیابت می توانند با مراجعه به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش آزمایشات خود را انجام دهند و نتیجه آزمایش را در اسرع وقت دریافت نمایند و از کتاب دیابت به زبان ساده که توسط آزمایشگاه تهیه شده است در محیط آزمایشگاه استفاده نمایند.

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by