آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

راهنمای جمع آوری مایعات بدن


 

دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع منی

آزمایش بر روی مایع منی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار میگیرد.نمونه باید ترجیحا در آزمایشگاه تهیه شود وچنانچه این امر ممکن نباشد،نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه تحویل داده شود.درهنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه زمان دقیق جمع آوری آن را به مسئول پذیرش اعلام نمائید.

نمونه باید پس از 3 تا 5 روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از 2 روز و پس از 7روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام آزمایش مناسب نیست.

وجود تب در خلال 3 روز پیش از انجام آزمایش نتیجه را تحت تاثیر قرار میدهد.

بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک نموده تهیه و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه در اختیار شما قرار داده شده جمع آوری گردد.

نمونه جمع آوری شده توسط کاندوم برای آزمایش مناسب نیست.

باید دقت شود که تمامی نمونه منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه قرار داده شود باعث به دست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهد شد

قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهتر است با در دست گرفتن ظرف دمای آن را به نزدیک درجه حرارت بدن(37درجه سانتی گراد)برسانید.

از قرار دادن نمونه در حرارتهای کمتر از صفر درجه و بالاتر از 40 درجه سانتی گراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه آن را در دمای نزدیک به حرارت بدن (37درجه سانتی گراد)نگهداری کنید.

نمونه ای که از زمان جمع آوری  آن بیش از یک ساعت گذشته باشد فاقد ارزش است.

آزمایش مایع منی بعد از بستن لوله ها در مردان(وازکتومی):

انجام آزمایش منی در این افراد مشابه به آزمایش معمولی منی است با این تفاوت که این آزمایش باید حداقل 3 ماه پس از بستن لوله ها انجام شود.

در طی 24 ساعت پیش از انجام آزمایش نباید نزدیکی صورت پذیرد یا مایع منی به هرعلت دفع شود.

نمونه ای که نیم تا یک ساعت پس از جمع آوری تحویل آزمایشگاه شود فاقد ارزش است.

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by