آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرّدانش

آزمایش ها


آنتي بادي IgG مايكوپلاسما Mycoplasma p. Ab( IgG) Mycoplasma p. Ab( IgG)

شرایط ناشتایی

@ کلیه حقوق این سایت متعلق به آزمایشگاه پاتوبیولوژی فردانش می باشد

:Designed by